All for Joomla All for Webmasters

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 2,5 – 3 – letnich

6:00 – 8:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych.  Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne. Prace porządkowo – gospodarcze;

8:00 – 8:15

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu;

8:15 – 8:30

Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

8:30 – 9:00

Śniadanie;

9:00 – 11:15

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Udział w zajęciach dodatkowych;

11:15 – 11:30

Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu;

11:30 – 12:15

Obiad;

12:15 – 12:30

Przygotowanie do leżakowania. Doskonalenie czynności samoobsługowych;

12:30 – 14:00

Odpoczynek na leżakach;

14:00 – 14:30

Czynności samoobsługowe, Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Przygotowanie do podwieczorku;

14:30 – 15:00

Podwieczorek;

15:00 – 17:00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy paluszkowe, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci;

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 4 – letnich

6:00 – 8:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów
 i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych.  Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne. Prace porządkowo – gospodarcze;

8:00 – 8:15

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu;

8:15 – 8:30

Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

8:30 – 9:00

Śniadanie;

9:00 – 11:15

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane.

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Udział w zajęciach dodatkowych;

11:15 – 11:30

Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu;

11:30 – 12:15

Obiad;

12:15 – 12:45

Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, ćwiczenia ortofoniczne, paluszkowe itp. Praca indywidualna;

12:45 – 14:00

Zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe. Udział w zajęciach dodatkowych. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

14:00 – 14:15

Czynności samoobsługowe. Przygotowanie do podwieczorku;

14:15 – 14:45

Podwieczorek;

15:00 – 17:00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy paluszkowe, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci;

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5 – 6 – letnich

6:00 – 8:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów
 i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych.  Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne. Prace porządkowo – gospodarcze;

8:00 – 8:15

Zabawy wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz
z dziećmi zdolnymi.  Ćwiczenia poranne.

8:15 – 8:30

Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

8:30 – 9:00

Śniadanie.  Doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole;

9:00 – 11:15

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane.

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Udział w zajęciach dodatkowych;

11:15 – 11:30

Czynności samoobsługowe i higieniczne -  utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania
z urządzeń sanitarnych. Przygotowanie do obiadu;

11:30 – 12:15

Obiad;

12:15 – 12:45

Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, praca korekcyjno-kompensacyjna i indywidualna;

12:45 – 14:00

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym. Udział
w zajęciach dodatkowych. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

14:00 – 14:15

Czynności samoobsługowe. Przygotowanie do podwieczorku;

14:15 – 14:45

Podwieczorek;

15:00 – 17:00

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych. Rozchodzenie się dzieci.