All for Joomla All for Webmasters

Aktualnie prowadzimy następujące zajęcia dodatkowe:

 • J. angielski

Zajęcia prowadzone są w każdej grupie dwa razy w tygodniu. Forma zabawy pomaga dzieciom łatwiej i szybciej przyswoić język. Na zajęciach stosowane są różne metody nauczania. Każde zajęcia rozpoczyna miś Teddy, który wita się z dziećmi i zaprasza do zabawy, w której wykorzystywane są kolorowanki, płyty CD, rekwizyty i pomoce dydaktyczne, zabawy ruchowe i piosenki ilustrowane ruchem. Za aktywny udział w zajęciach dzieci nagradzane są kolorowymi naklejkami co motywuje ich do dalszej pracy.

 • Rytmika

Zajęcia z rytmiki prowadzone są w każdej grupie co drugi tydzień. Mają na celu kształcenie dyscypliny muzycznej. Podczas zajęć prowadzone są ćwiczenia polegające na nauce nut, poznawaniu instrumentów muzycznych i grze na nich, nauce piosenek i tańców. Głównym celem zajęć muzyczno- ruchowych jest maksymalna aktywizacja ciała i psychiki dziecka, umiejętność koncentracji uwagi, spostrzegawczości, porównania i analizy pamięci.

 • Religia

Religia jest realizowana w grupie dzieci 6-letnich. Są to zajęcia prowadzone raz w tygodniu przez Księdza, który przybliża dzieciom prawdy wiary. Tematyka religijna dostosowana jest do potrzeb i możliwości naszych milusińskich i wprowadza dzieci w najistotniejsze zagadnienia związane z Biblią i Religią. Dzieci uczą się prostych modlitw i z pomocą kolorowanek poznają życie Jezusa.

 • Zumba

Zajęcia ruchowo-taneczne odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia trwają 30 min w grupie średniaków i starszaków. Prowadzone są przez profesjonalnego instruktora, który zapoznaje dzieci nie tylko z różnymi krokami ale także z fachowym nazewnictwem. Zajęcia prowadzone są w sposób aktywny i twórczy, dlatego pomagają polepszać koordynację ruchową dzieci, spełniającą wiele ważnych funkcji w jego rozwoju.

 • Balet

Balet dla dzieci uczy płynności ruchów, zręczności i wdzięku, wpływa na poprawienie koncentracji oraz zachęca do inwencji twórczej.Taniec klasyczny nie tylko rozwija koordynację ruchową i usprawnia. Zajęcia z baletu organizowane są raz w tygodniu. 

 • Karate

Dla wielu karate jest dyscypliną sportu  kojarzoną z przemocą – nic bardziej mylnego!  Takie zajęcia uczą współpracy, szacunku do drugiej osoby - empatii i rozwijają sprawność fizyczną i motorykę dużą.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Są to atrakcyjne zajęcia dla dzieci, zapewniające wiele dynamicznych zabaw, w których trener bierze aktywny udział.  Dzięki nim dzieci budują pewność siebie, uczą się szacunku, odwagi, odpowiedzialności i wytrzymałości. Wzmacniają mięśnie odpowiedzialne za prawidłową postawę oraz wszystkie grupy mięśniowe poprzez gry i zabawy ruchowe. Ćwiczenia ruchowe od najmłodszych lat są bardzo ważnym elementem  rozwoju dziecka.

 • Drużyna Kangura

Zajęcia planowo odbywają się raz w tygodniu i są prowadzone przez licencjonowanego instruktora PRZEDSZKOLIADA.PL z pozytywnym podejściem do dzieci. Są to zajęcia ruchowe, zaspakajające naturalną chęć i potrzebę ruchu u dzieci. Odbywają się poprzez zabawę - aktywna "Podróż po Powerkuli z Kangurem i jego Zwierzo-Przyjaciółmi. Na zajęciach wprowadzane są podstawy piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. 

 • Sensoplastyka

 Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju kolorów, faktur, konsystencji a nawet smaków. Sensoplastyka oddziałuje na wszystkie zmysły jednocześnie i pomaga dzieciom rozwijać nieskrępowaną aktywność na wszelkich płaszczyznach. Zajęcia te niesamowita zabawa, która ma na celu wspomaganie rozwoju mózgu u dzieci, czyli umiejętność posługiwania się zmysłami wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku, umożliwiające tym samym prawidłowe funkcjonowanie.

 • Sensologopedia

 

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:

 • Terapia pedagogiczna

Terapia jest niezbędna  w aktywizacji i usprawnianiu czynności psychofizycznych, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, kompensacji braków, odreagowaniu konfliktów czy też w korekcie niewłaściwych nawyków. Program pracy terapii pedagogicznej w naszym przedszkolu bazuje na elementach metod: „Dobrego Startu” M. Bogdanowicz, „Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona oraz podstawach Pedagogiki Zabawy. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej.

 • Logopedia

ma na celu wspomaganie rozwoju mowy, odbywa się w formie zabawowej. W czasie zajęć logopedycznych prowadzone są ćwiczenia: usprawniające narządy artykulacyjne, fonacyjne, oddechowe, słuchu fonematycznego, artykulacyjne. Są to zajęcia indywidualne dostosowane do dzieci. Na nich przez zabawę ćwiczymy narządy mowy oraz poprawne wzorce wymowy.

 • Hipoterapia

W hipoterapii nawiązywana jest szczególna nić porozumienia pomiędzy dzieckiem, a koniem. To zajęcia polegające na kontakcie z żywym stworzeniem i  jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, a także psychicznym i społecznym. Zmierza to do poprawy funkcjonowania dziecka w sferach: fizycznej, emocjonalnej, społecznej i poznawczej. Przejażdżki na grzbiecie konia wyrabiają u dziecka poczucie równowagi i stabilności. Uczą koordynacji ruchów, dając jednocześnie poczucie samodzielności i wiary w to, że nam się uda. Zajęcia są prowadzone raz w tygodniu.

 • Terapia ręki

Terapia ręki to głównie ćwiczenia motoryki dużej, czyli ogólnej sprawności ruchowej, ale również ćwiczenia motoryki małej (precyzyjnych ruchów dłoni i palców) i dopiero na końcu pisanie szlaczków. To proces, którego jednym z ostatnich elementów będzie praca przy stoliku z ołówkiem w ręku. Terapia ręki to również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Ćwiczenia te to przede wszystkim wspaniała zabawa z wykorzystaniem: piłek różnego rodzaju, dotyk materiałów o różnych fakturach, zabawy z użyciem kaszy, ryżu, farb, plasteliny, piasku, spinaczy, pasków papieru itp. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

 • Terapia SI

To zmysły mówią nam o tym: co znajduje się w odległości - wzrok i słuch; co znajduje się na ciele, co mamy w rękach - dotyk; jak i gdzie ciało się porusza (przez zmysły reagujące na ruch, grawitację i pozycję ciała) - zmysły przedsionkowe i proprioceptywne. Integracja sensoryczna są to zajęcia specjalistyczne wpierające dziecko w porządkowaniu mnóstwa informacji dostarczanych do mózgu przez zmysły. Zajęcia z integracji sensorycznej uczą celowego działania i jak reagować na sytuacje, których doświadczamy. Tworzą podstawę prawidłowego rozwoju ruchowego, kształtowania mowy, zachowania, emocji, uczenia, pisania, czytania, liczenia i koncentracji uwagi, a więc tworzy fundamenty edukacji i zachowań społecznych.

 • Dogoterapia

Inaczej (kynoterapia) to jedna z najpopularniejszych form terapii z udziałem zwierząt. Zajęcia przebiegają z udziałem odpowiednio dobranego, przeszkolonego psa. Dzieci zdobywaja nowe doświadczenia poprzez kontakt z żywym zwierzęciem. Zajęcia z psem poprawiają komunikację, wzbogacają słownictwo i mowę. Dzieci przełamują lęki, rozwijają funkcje poznawcze, stymulują zmysły oraz ćwiczą koncentrację. Dogoterapia uczy samodzielności i odpowiedzialności za siebie i psa. Wpływa na stan emocjonalny, łagodzi stres i relaksuje.